Bleeker Schadeherstel is onderdeel van de Bleekergroep

Melden schade

Om een schade te melden aan uw verzekering moet u een schadeformulier invullen. Enkele belangrijke tips bij het invullen van het (Europees) Schadeformulier vindt u hieronder.

  • Noteer de identiteit van de getuigen op het formulier
  • Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden
  • Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt
  • Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen. Kruis nóóit iets aan dat ongeveer juist is. Dit kan in de schuldvraagdiscussie tegen u werken. Als de toedracht niet onder dit punt aan te geven is, kan de juiste toedracht onder punt 14 worden vermeld
  • Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, moet u dit duidelijk aangeven
  • Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft waar de voertuigen zich bevonden kort vóór de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden
  • Zet géén handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt.

(tekst ontleent aan de uitgave “Recht hebben en krijgen”)

Natuurlijk helpen wij u graag met het invullen van het schadeformulier. Neem wel uw rijbewijs, kentekenbewijs en de groene kaart mee.

Top