Bleeker Oldenzaal is onderdeel van de Bleekergroep

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Auto Bleeker Oldenzaal is al sinds jaar en dag actief bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons werk op het gebied van duurzaam ondernemen moet doeltreffend, realistisch en winstgevend zijn. We geven prioriteit aan zaken die dicht bij onze producten en dienstverlening staan, die een zo groot mogelijke impact hebben en die binnen onze macht liggen om er invloed op uit te oefenen. Wij nemen stap voor stap maatregelen om beter om te gaan met milieuproblemen en maatschappelijke kwesties, zowel intern als extern.

Meer informatie:

Top