Bleeker Lease is onderdeel van de Bleekergroep

Schade

Een schade komt altijd ongelegen. Neem bij schade toch altijd de tijd om het schadeformulier samen met de tegenpartij (indien aanwezig) duidelijk in te vullen.

Vermeld alle geconstateerde schades en vergeet daarbij u zelf niet. Lichamelijke klachten noteren op het formulier!

Indien de voorzijde compleet is ingevuld inclusief handtekeningen, kunt u het formulier splitsen waarbij beide partijen een deel meenemen. Hierna kunt u de achterzijde zo compleet mogelijk invullen. Wees duidelijk en uitgebreid bij het aangeven van de omstandigheden en de aansprakelijkheid van de schade.

Indien er vragen zijn volg dan de toelichting van het schade formulier of neem contact op met Bleeker Lease.

Schade aan uw geparkeerde auto 
Indien u uw geparkeerde auto aantreft met schade, dient u onmiddellijk bij de politie aangifte te doen van de schade. Daarnaast dient u (indien mogelijk) een tweetal getuigen verklaringen (incl. n.a.w. gegevens van de getuigen) te laten opstellen door getuigen die kunnen aangeven dat u de auto zonder schade heeft geparkeerd en, zonder dat u gereden heeft, samen met u bij aankomst schade aan uw auto hebben geconstateerd. In dit geval kan de schade wellicht verhaald worden op het Waarborgfonds. Wanneer de schade succesvol wordt geclaimd heeft de schade geen invloed op de eventuele Bonus-malus regeling. Het Eigen Risico moet wel aan de lessee in rekening gebracht worden.

Niet meer rijdbaar door schade 
Indien de lease-auto ten gevolge van schade niet meer rijdbaar is, kunt u contact opnemen met de hulpdienst zoals vermeld op de groene kaart van uw lease-auto of met Bleeker Schadeherstel welke 24 uur per dag/ 7 dagen per week bereikbaar is onder telefoonnummer: 088-7307580

Melden schade 
Meld schade aan uw voertuig altijd binnen 48 uur aan Bleeker Lease. Dit kan telefonisch of via onze internetsite (schade melden). Hiermee stelt u ons in staat om de schade snel af te handelen, zodat uzelf ook weer snel mobiel bent.

NB. Het niet nakomen van bovenstaande bepalingen kan leiden tot volledige schadeplicht tegenover Bleeker Lease.

Top